رادمین

تیم ما

عضویت در تیم اصلی رادمین

چنانچه دانشجو هستید و به فکر کاری پاره وقت در حوزه‌ی نوآوری و تبلیغات هستید.

مشارکت در پروژه‌های آموزشی و کارگاه‌ها

مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و ساخت محصول نوأورانه

اگر تیم‌دارید و به فکر همکاری با شرکت دیگری هستید ما استقبال می‌کنیم

به اکوسیستم نوآوری علاقه‌مند هستید؟